Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke afwijking zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op al onze verkoopcontracten.
Door zijn bestelling te doen, verklaart de koper dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle voorwaarden die voordien al op deze website beschikbaar waren en eventuele aankoopvoorwaarden van de koper.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het surfen op en het gebruik van de website “stickers.be”.

 

Prijs

Al onze stickers worden getoond inclusief 21% btw.
Onze prijs is veranderlijk in functie van het formaat, van het niveau van moeilijkheid van productie en van de hoeveelheid.
Het “Totaal te Betalen” bedrag is inclusief 21% btw en verpakkings- en verzendingskosten.
Alle bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijs die op het moment van de bestelling van kracht is.

 

Verwerking van de bestelling

Zodra we je betaling ontvangen hebben wordt je bestelling gemaakt en verzonden.
Vergeet niet de bestelcode bij mededeling te vermelden. Deze ontvang je per e-mail samen met een bevestiging van je bestelling. In deze e-mail staan de gegevens voor de overschrijving ook nog eens vermeld.
Wanneer we je betaling niet ontvangen hebben binnen de 14 dagen na je bestelling, vervalt deze bestelling.

 

Klacht

Controleer direct na de ontvangst van je bestelling of het product onbeschadigd en volledig is. Neem altijd eerst contact met ons op voordat je besluit om je bestelling terug te sturen, wij kunnen dan een regeling treffen.

 

Verantwoordelijkheid van de koper

De (niet-)professionele koper is volledig verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de geleverde producten. In dit opzicht kan de verkoper nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de door de koper veroorzaakte materiële of morele schade.

 

Overmacht

De bestellingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd, rekening houdend met de voorraden van de verkoper en met zijn verwerkings- en productiemogelijkheden. Indien de verkoper tengevolge van onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil zijn verplichtingen niet kan nakomen, kan hij ervoor kiezen om zijn verplichtingen zolang op te schorten als deze omstandigheden voortduren of om het contract op te zeggen via een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de koper.

Geen enkele schadevergoeding van welke aard ook kan van de verkoper geëist worden voor deze feiten van overmacht.

Stakingen en slechte weersomstandigheden worden altijd beschouwd als gevallen van overmacht.

 

Beperking van de verantwoordelijkheid van de verkoper

Voor alle stappen van de toegang tot de site, van de bestellingsprocedure, van de levering of van de diensten na verkoop draagt de verkoper enkel een inspanningsverbintenis.

De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade die samenhangen met het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een stopzetting van de dienst, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen.

De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle (niet) te verwachten schadelijke gevolgen, die al dan niet rechtstreeks en al dan niet onmiddellijk ontstaan, en veroorzaakt worden of verband houden met de kennis of het gebruik van zijn website “stickers.be”. De verkoper garandeert niet dat de website “stickers.be” niet onderbroken kan worden of vrij is van fouten.

Wat betreft de sites waarvoor de verkoper een link vermeldt, zijn de bezoekers gewaarschuwd dat de inhoud van deze sites op ieder ogenblik kan gewijzigd of geschrapt worden. De verkoper heeft geen controlebevoegdheid over de inhoud, betrouwbaarheid, actualiteit, wettelijkheid, veiligheid en vrije toegang van de deze sites. De verkoper beperkt zich tot het vermelden van het bestaan van een site zonder andere verantwoordelijkheid. De bezoekers raadplegen deze sites op hun eigen verantwoordelijkheid en letten erop dat ze de integriteit van de bezochte sites respecteren door op de onthaalpagina te beginnen en door de voorwaarden om iedere site te raadplegen, na te leven. De bezoekers wordt meegedeeld dat de verkoper helemaal geen eigenaar is van de inhoud van deze vermelde sites en dat het gepast is om elke verwarring tussen de verkoper en deze sites te vermijden.